EKO HARPOON TECHNOLOGIE EKOLOGICZNE Sp. z o.o.

Cząstków Mazowiecki 128
05-152 Czosnów

NIP – 531 – 15 – 76 – 590
REGON 015836273
KRS 0000219179

MBS w Łomianksach O/d w Czosnowie
49 800910460512100820020001