Spółka „Eko Harpoon Technologie Ekologiczne” prowadzi działalność w zakresie systemów ekologicznych, dotyczących odzysku i recyklingu odpadów niebezpiecznych z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Od 2004 roku na podstawie Decyzji administracyjnych wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego, a od 2008 roku dzięki uzyskaniu statusu Zakładu Przetwarzania Odpadów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego zgodnie z Decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego.

W 2004 roku spółka uruchomiła pierwsze w kraju urządzenie do odzysku rtęci w oparciu o technologie z zastosowaniem próżni dynamicznej – pułapki kriogenicznej. W roku 2005 Spółka uzyskała certyfikat ISO jakościowy i środowiskowy (ISO: 9001:2008, ISO: 14001-2004). W 2008 roku uruchomiono nowe urządzenie UDUL – 2 UZ umożliwiające przetwarzanie i odzysk rtęci nie tylko ze zużytych źródeł światła, ale też z innych odpadów, między innymi baterii. Urządzenie to wybudowane przy zastosowaniu koncepcji oraz dokumentacji technicznej opracowanej przez spółkę przy wykorzystaniu krajowych podzespołów i części z wykorzystaniem dotacji przyznanej przez NFOŚ. Powyższe urządzenie jest własnością firmy.

W 2009 roku poza istniejącym już zakładem w Cząstkowie Mazowieckim spółka otworzyła swój oddział w Rejowcu Fabrycznym.

Wyżej wymienione decyzje zezwalają na:

- odzysk rtęci z zużytych źródeł światła, odzysku rtęci z materiałów podlegających utylizacji,
- prowadzenie procesu recyklingu odpadów zawierających rtęć,
- recykling zużytego sprzętu AGD i RTV.

Na dzień dzisiejszy ukierunkowani jesteśmy na:

- budowę systemu zbierania niebezpiecznych odpadów zawierających rtęć wraz z ich przerobem,
- stworzenie centralnego ośrodka prowadzącego szkolenia odnośnie najnowszych metod odzysku rtęci ze źródeł światła, oraz odzysku rtęci z innych materiałów zagrażających środowisku naturalnemu oraz prowadzeniu procesów cieplno-chemicznych i urządzeń w gazach zjonizowanych,
- prowadzenie szkoleń ekologicznych dla młodzieży szkolnej.

Perspektywy rozwoju 

Według różnych źródeł zużycie jarzeniówek w kraju wynosi około 43,5 mln sztuk rocznie, na terenie Europy nawet 850 mln sztuk. Działające instalacje na terenie zakładu pozwalają na udział w rynku gospodarowania niebezpiecznymi odpadami oraz innymi niż niebezpieczne w zakresie odzysku rtęci z zużytych źródeł światła oraz ze zużytego sprzętu AGD i RTV na poziomie około 6-8% rynku w naszym kraju. Według danych Ministerstwa Ochrony Środowiska na dzień dzisiejszy podlega zagospodarowaniu około 15-20 % źródeł światła oraz zużytego sprzętu AGD i RTV.
Obecnie spółka współpracuje z około 2500 podmiotami gospodarczymi z całego kraju. Znaczna część kontrahentów zainteresowana jest zwiększeniem ilości dostarczanych zużytych źródeł światła poprzez ustawianie odpowiednich pojemników u swoich dostawców. Na dzień dzisiejszy poza rozbudową stworzonego przez spółkę systemu zbierania odpadów zawierających rtęć jak i odbioru sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzimy działania w celu stworzenia centralnego ośrodka prowadzącego szkolenia odnośnie najnowszych metod odzysku metali ciężkich ze źródeł światła oraz odzysku rtęci z innych materiałów zagrażających środowisku naturalnemu.

Od początku swojej działalności w sektorze gospodarki odpadami uruchomiono szereg urządzeń niezbędnych do zwiększenia asortymentu przetwarzanych odpadów, takie jak, granulator do zużytych przewodów w którym odzyskujemy metale kolorowe z kabli, wtryskarkę do produkcji kołków rozporowych z tworzywa pozyskanego z rozbiórki zużytego sprzętu, urządzenie do odciągania niebezpiecznego freonu który znajduje się w lodówkach, linie do produkcji kostki brukowej i krawężników, w której wykorzystujemy szkło ze zużytych urządzeń, linię do recyklingu zużytych kineskopów, itd. Posiadamy niezbędne zgody na prowadzenie recyklingu odpadów. Spółka może poszczycić się również kilkoma zarejestrowanymi patentami jak i zarejestrowanym w 2010 roku znakiem firmowym.

Firma jest zarejestrowana w GŁÓWNYM INSPEKTORACIE OCHRONY ŚRODOWISKA, wystawiamy wszelkie dokumenty zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

W siedzibie firmy w Cząstkowie Mazowieckim 128 w czerwcu 2008 roku przy współpracy z Organizacją Odzysku ElektroEko otworzyliśmy Autoryzowany Punkt Zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.

W porozumieniu z burmistrzami i wójtami cyklicznie organizowane są zbiórki w wyznaczonych terminach i miejscach. „ELEKTROŚMIECI” zbieramy na terenie 30 miast i powiatów a między innymi w Czosnowie, Leoncinie, Pomiechówku i Zakroczymiu, Nowy Dwór Mazowiecki/Starostwo Powiatowe, Szkoły i Sklepy/ Łomiankach, Pruszkowie, Piastowie, Mławie, Radzyminie, Zielonce i w wielu innych.

W 2011 r. w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych rozpoczęliśmy ogólnopolską akcję „sprzątanie lasów”. Jej celem jest zebranie oraz przetworzenie elektro śmieci zalegających polskie lasy. Wszelkie koszty związane z odbiorem zebranych odpadów ponosi nasza firma. Przy tej okazji realizowany jest również wątek edukacyjny, polegający na aktywnym udziale w akcji okolicznej młodzieży szkolnej. Ponadto nadleśnictwa przy okazji sprzątania lasów organizują zbiórkę tych odpadów wśród okolicznych mieszkańców. Dotychczas nawiązaliśmy kontakt z 65 nadleśnictwami. Z wieloma z nich spółka podpisała bezterminowe umowy o współpracy

Na podstawie umów stałej współpracy odpady odbierane są na terenie całej Polski od takich firm jak: TP S.A., PGNiG, PHILIPS, Lesaffre Polska S.A., Kompania Węglowa S.A., NESTLE i wiele innych.