Zapraszamy do współpracy:

  • firmy oraz instytucje państwowe, które posiadają odpady elektroniczne do zagospodarowania
  • producentów sprzętu oraz podzespołów elektronicznych
  • instytucje samorządowe, które prowadzą gminne punkty zbiórki odpadów
  • sieci handlowe zajmujące się dystrybucją sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • zakłady komunalne, które prowadzą odbiór sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych
  • sprzedawców hurtowych i detalicznych, którzy po wejściu w życie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym stali się podmiotami zbierającymi odpady 
  • firmy zajmujące się serwisowaniem sprzętu AGD, RTV oraz komputerowego.
Wszystkim wymienionym podmiotom gwarantujemy kompleksową obsługę w zakresie odbioru i przetworzenia odpadów, zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, terminowość wykonania usługi oraz dogodne warunki finansowe.

Firma  EKO HARPOON TECHNOLOGIE EKOLOGICZNE Sp. z o.o. jest również zainteresowana zakupem wysortowanego złomu elektronicznego w postaci płyt elektronicznych, elementów elektronicznych, złomu central telefonicznych, elementów sprzętu elektrycznego, odpadów kabla i innych.